Om osteopati

Osteopati är en manuell behandlingsform som betonar kroppens dynamiska helhet och självläkande förmåga.

Genom osteopatin går det att diagnostisera och behandla besvär i kroppen som är relaterade till kroppens rörelseorgan.

Det är inte bara symptomen som behandlas utan hela människan. Syftet med osteopatisk behandling är att undanröja störningar i kroppen och öka dynamiken för att därigenom aktivera kroppens självläkande kraft. Den osteopatiska behandlingen sätter igång den läkande processen som sedan pågår av sig själv från veckor upp till månader efter den sista behandlingen.

Exempel på behandlingar:

 • Huvudvärk
 • Whiplash
 • Idrottskador
 • Överansträngning/Överbelastningsskador
 • Stressrelaterade besvär
 • Bäcken relaterade besvär
 • Ischias
 • Arbetsskador
 • Mag & tarm besvär
 • Muskel/led besvär
 • Rygg & nack besvär
 • Psykisk ohälsa

Osteopatins grund

Osteopatin grundades av läkaren Andrew Taylor Still 1874 i USA. Den baseras på samma vetenskap som vanlig skolmedicin. Den har ett specifikt holistiskt synsätt och tänk där man ser till helhet i varje individ.

Osteopatins grundfilosofi

 • Människan är en helhet
 • Kroppen är självreglerande och självläkande
 • Kroppens struktur och funktion är beroende av varandra i alla nivåer
 • Rationell behandling baseras på dessa principer